STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

 

Tarnobrzeg 2017 r.

 

DOKUMENT

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016