ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

 w roku szkolnym 2012/2013

 

Nr

w

SZP 10

Nazwa programu

Autor

(autorzy)

Numer dopuszczenia przez MEN

Numer dopuszczenia przez

Dyrektora

Szkoły

 

Klasy

Klasy 0, I - III

1/I/12

W kręgu zabawy”

Wyd. JUKA

Jadwiga Pytlarczyk

-----------

SP10-1/I/12

0 a - c

2/I/12

Program nauczania religii

 Jezus mnie kocha”

Wydawnictwo Diecezjalne Radom- Sandomierz

Ks. Stanisław Łabendowicz

AZ – 0 – 3/2

---------------

 

0 a - c

3/I/12

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej:

Gra w kolory”

Wyd. JUKA

Ewa Stolarczyk

----------

SP10-3/I/12

1 a – e

4/I/12

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej

 Szkoła na miarę”

Wydawnictwo Nowa Era

TeresaJanicka-Panek,

Współpraca Barbara Bieleń

-----------

SP10- 4/I/12

2 a – d

3a – 3d

5/I/12

Program nauczania języka angielskiego w systemie zintegrowanym – I etap edukacyjny.

Wydawnictwo Oxford

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

-----------

SP10- 5/I/12

1 a – d

6/I/12

Program nauczania języka angielskiego w systemie zintegrowanym – I etap edukacyjny. Wydawnictwa Szkolne PWN

Katarzyna Nicholls

DKOS – 5002-27/03

SP10- 6/I/12

2 a - d

3 a - d

7/I/12

Program nauczania religii„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Wydawnictwo Diecezjalne Radom- Sandomierz

Ks.Stanisław Łabendowicz

AZ – 1 – 01/1

---------------

1 a – d

2 a – e

3 a - e

 

Klasy IV - VI

8/II/12

Program nauczania religii

Wezwani przez Boga”

Wydawnictwo Diecezjalne Radom- Sandomierz

Ks.Stanisław Łabendowicz

AZ – 1 – 01/1

-------------

4a – e

5a – d

6a – d

9/II/12

Język polski: Słowa z uśmiechem z elementami edukacji teatralnej”.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

E. Horwath, A. Żegleń

D. Piątkowska (ed. teatr.)

-------------

SP10- 9/II/12

4a

10/II/12

Język polski: Słowa z uśmiechem z elementami edukacji teatralnej”.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

E. Horwath, A. Żegleń

-------------

SP10- 6/II/12

4b – e

11/II/12

Język polski: „Jutro pójdę w świat”.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

H. Dobrowolska

kl. IV –ISBN978/83/02/09/545/0

ISBN83/02/09/545/1

kl.VI

ISBN978/83/02/10/026/0

SP10-11/II/12

5a – e

6a – e

12/II/12

Program nauczania historiiw kl. IV-VI szkoły podstawowej „Klucz do historii”

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Małgorzata Lis

-------------

SP10- 12/II/12

4a - e

13/II/12

Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w kl. IV-VI szkoły podstawowej z możliwością realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

Wydawnictwo DEMART SP. o. o.

Wiesława Surdyk-Fertsch;

Bogumiła Szeweluk-Wyrwa;

DKOS-4014-35/02

SP10- 13/II/12

5a - e

6a - e

14/II/12

Matematyka z plusem. Szkoła podstawowa
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

DKW-4014-138/99

SP10- 14/II/12

4a – e

5a – e

6a - e

15/II/12

Program nauczania przyrody w kl. IV-VI szkoły podstawowej: „Tajemnice przyrody”.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Jolanta Golonko

-------------

SP10- 15/II/12

4a - e

16/II/12

Przyroda

 

Wydawnictwo NOWA ERA Sp. z o.o.

Małgorzata Kłyś;

Ewa Sulejczak

DKW-4014-165/99

SP10- 16/II/12

5a -e

6a - e

17/II/12

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących, dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

Melanie Ellis,

Marianna Niesobska,

Anna Rak

DKW-4014-59/99

SP10- 17/II/12

4a - e

5a – e

6a - e

18/II/12

Technika

Danuta Banach

-------------

SP10- 18/II/12

5a-e

19/II/12

Technika w klasach IV-VI szkoły podstawowej: „Bądź bezpieczny na drodze”.

Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne

 

Danuta Łazuchiewicz

DKW-4014-221/99

SP10- 19/II/12

4a - e

20/II/12

Plastyka

Lubię tworzyć”.

Wydawnictwo “MAC

Anita Przybyszewska-Pietrasik

-------------

SP10-20/II/12

4a-e

5a - e

21/II/12

Muzyczny świat”

Program nauczania muzyki dla klas IV – VI.

Wydawnictwo “MAC

T. Wójcik

-------------

SP10-21/II/12

4a - e

5a - e

22/II/12

Lubię to”.

Zajęcia komputerowe dla klas IV-VI

Wydawnictwo NOWA ERA Sp. z o.o.

M. Kęska

-------------

SP10- 22/II/12

4a-e

23/II/12

Komputerowe opowieści.”

Program edukacji informatycznej dla szkoły podstawowej.

Agencja Wydawniczo-Reklamowa Czarny Kruk

Małgorzata Mordaka

przy współpracy

M. Gulgowskiego;

-------------

SP10- 23/II/12

5a - e

6a – e 

24/II/12

Wychowanie fizyczne- klasy IV-VI

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja”.

Urszula Kierczak

-------------

SP10- 24/II/12

4a,b,c,e

25/II/12

Autorski program wychowania fizycznego”

Wydawnictwo Korepetytor

M. Gałczyński

Alicja Romanowska

------------

SP10- 25/II/12

5a - e

6a - e

26/II/12

 Wychowanie do życia w rodzinie-. Program dla klas V – VI szkoły podstawowej”

Wyd: RUBIKON

Teresa Król;

Krystyna Maśnik;

Grażyna Węglarczyk

------------

SP10- 26/II/12

5a - e

6a - e

 

Programy własne.

Nr w SZP 10

Nazwa programu

Autor (autorzy)

Realizacja na przedmiocie

 

Klasy

1/a/I/12

Program adaptacyjny dla klas „0”.

 

Z. Parol

W. Niezgoda

wychowanie przedszkolne

0 a, 0 c

SP10- 1/a/I/12

2/a/I/12

Z uśmiechem w przedszkolu”

Program adaptacji dziecka 5-6 letniego w oddziale przedszkolnym.

M. Bielecka

wychowanie przedszkolne

0 b

SP10- 2/a/I/12

3/a/I/12

Trzyletni program wychowawczy z promocji zdrowia dla klasy I b.

( realizacja od r. szk. 2010/2011)

M. Kółeczko

edukacja wczesnoszkolna

3 b

SP10- 3/a/I/12

4/a/II/12

Program Teatrzyku Szkolnego „Kabarecik”.

Program biblioterapeutyczny

Prostując ścieżki” dla uczniów klas III- VI.

J. Chamera

Wioletta Lewicka-Stępień

Danuta Nowicka

Zajęcia pozalekcyjne

Klasy

3 - 6

SP10- 4/a/II/12

5/a/II/12

„Podnieść kurtynę” – program edukacji teatralnej.

D. Piątkowska

język polski

4a

SP10- 5/a/II/12

6/a/II/12

Program wych. fiz. dla klas IV-VI ze zwiększoną liczbą godzin w-f, realizowany jako uzupełnienie treści zawartych w programie: „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja”.

M. Stępień

Lekcje wychowania fizycznego

4d

SP10- 6/a/II/12

7a/II/12

Program zajęć wychowania fizycznego dla klas sportowych IV-VI

A. Duda, I. Bogumił, J.Jakubas, Z. Jabłoński, M. Stępień

Godziny zajęć ukierunkowanych

5d, 6d

SP10- 7/a/II/12