REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Szkolny Samorząd Uczniowski.

Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
  2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa do 30.09.2021r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 4. Prace konkursowe należy składać do opiekunek Samorządu p. Jolanty Tworek i p. Patrycji Krakowiak.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 2. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły (np. zastosowanie kolorów szkoły …)
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
  • Format pracy – kartka 15 x 15 cm. ( mile widziany projekt tondo czyli kompozycja w kole) 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy