Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 01.09.2020r.w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

800 – msza święta w kościele pw. MBNP

900 – klasy I spotkanie w auli, a następnie spotkanie z wychowawcą w salach, 

         klasy II – VIII – spotkanie z wychowawcami w salach

Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego.

  • przed wejściem do szkoły konieczna dezynfekcja rąk,
  • zakrywanie ust i nosa maseczką,
  • należy zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
  • w rozpoczęciu roku szkolnego mogą uczestniczyć tylko zdrowe osoby bez oznak infekcji ze strony układu oddechowego, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, czy izolacji domowej,
  • do szkoły wchodzi tylko dziecko,
  • uczniom klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego.