Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Obiady

 

       SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Uprzejmie informuję, że od następnego miesiąca, to znaczy już za listopad, wpłaty za obiady nie będą przyjmowane gotówką w szkole.

Wpłacać będziemy albo w kasie MOZE przy ulicy Kościuszki 30, I piętro, albo bezpośrednio na konto szkoły, którego numer poniżej przypominam:

 

 

83 1240 2744 1111 0000 3991 5652.

 

• Odpisy zgłaszamy jak dotychczas, czyli do godziny 9.00 danego dnia i zwracamy niewykorzystane bloczki.

• Na druku przelewu wpisujemy kwotę należną za dany miesiąc pomniejszoną o wartość niewykorzystanych obiadów, pamiętając, że jeden obiad kosztuje 3 złote. W tytule przelewu koniecznie wpisujemy ilość odliczonych obiadów.

• Na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń pani intendentki znajdziecie Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem informację o kwocie należnej za kolejny miesiąc.

• Dowody wpłaty dostarczamy pani intendentce od 28 dnia danego miesiąca cłem odebrania bloczków. Może to uczynić dziecko. Pani intendentka będzie dyżurowała rano w dniach i godzinach podanych na tablicy ogłoszeń.

 

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016